= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else {session_regenerate_id();} //declare two session variables and assign them $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup; if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl']; } header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); } else { header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); } } ?>
= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else {session_regenerate_id();} //declare two session variables and assign them $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup; if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl']; } header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); } else { header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); } } ?>
Missie : Het    aanleren    van    zelfverdedigingstechnieken    die door     iedereen     kan     worden     toegepast     in     alle mogelijke         omstandigheden         teneinde         het zelfvertrouwen      en      het      veiligheidsgevoel      te verhogen.
GOSHIN JITSU GURUMA RYU
Copyright © 2011-2019 - All rights reserved - webmaster